“ถ้าโลกนี้…” (เพลง/บทกวีจากภาพยนตร์เรื่อง “Season of the Devil”)

ถ้าโลกนี้ไร้ซึ่งสีสัน
ฉันจะทำอะไรกับฤดูใบไม้ผลิ?
ฉันจะทำอะไรกับฤดูร้อน?
ที่จะปลุกฉันให้ฟื้นตื่นจากนิทรา

ถ้าโลกนี้ไร้ซึ่งแสงสว่าง
ฉันจะทำอะไรเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น?
ฉันจะทำอะไรเมื่อยามสุริยาลับขอบฟ้า?
ที่จะบ่งชี้ว่าฉันถึงเวลาได้หลับใหล

ถ้าโลกนี้ไร้ซึ่งท่วงทำนอง
ฉันจะทำอะไรกับเสียงสายฝนโปรยปราย?
ฉันจะทำอะไรกับบทเพลงกล่อมเด็กอันหลากหลาย?
ที่จะก่อกำเนิดตัวฉันขึ้นมา

ถ้าโลกนี้ไร้ซึ่งหัวใจ
ฉันจะทำอะไรกับความเจ็บปวดรวดร้าว?
ฉันจะทำอะไรกับความรู้สึกทุกข์ร้อนแทนผู้อื่น?
ที่จะกักขังฉันไว้จนปราศจากอิสรภาพ

หมายเหตุ แปลจากบทเพลง/บทกวีชิ้นหนึ่ง ซึ่งปรากฏอยู่หลายหนในภาพยนตร์เรื่อง “Season of the Devil” โดย “ลาฟ ดิแอซ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.