Jackie’s Two Bodies

ถ้าเทียบ "Jackie" กับ "No" ซึ่งเป็นผลงานสร้างชื่อก่อนหน้านี้ของ "Pablo Larraín" ผมรู้สึกชอบและอินกับประเด็น รวมถึงบริบทเบื้องหลัง-รายละเอียดปลีกย่อยใน "No" มากกว่า อย่างไรก็ตาม กลวิธีการนำเสนอเรื่องราวของ "Jackie" โดย Larraín กลับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆ ในมุมมองของผม กล่าวคือ ผมรู้สึกว่า "แจ๊คกี้" ในหนัง นั้นมี "เรือนร่าง" หรือ "ตัวตน" อยู่สองแบบ แบบแรก คือ "เรือนร่างทางการเมือง"…