Peter Bondanella นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์อิตาเลียน เสียชีวิต

Peter Bondanella ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ, ภาพยนตร์ศึกษา และอิตาเลียนศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยอินเดียนา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในวัย 74 ปี สำหรับวงการภาพยนตร์ศึกษา งานชิ้นสำคัญของ Bondanella คือ Italian Cinema: From Neorealism to the Present ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกสุดเมื่อปี 1983 ก่อนจะมีหนังสือฉบับปรับปรุงในชื่อ A History of Italian…