Skip to content

Tag: วิศรุตเทพ สุพรรณเภสัช

ฟัง 11 เพลงเด่นของ “โซลอาฟเตอร์ซิกส์” ก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ปลายเดือน พ.ค.

รำลึก “พี่แหวน” ผ่านเสียงของ “นักร้องชายรุ่นหลัง”

บล็อกคนมองหนังขออนุญาตรำลึกถึง “พี่แหวน ฐิติมา สุตสุนทร” ในแง่มุมที่แตกต่างจากสื่อทั่วไปเล็กน้อย กล่าวคือ เราอยากจะเชิญชวนให้แฟนเพลงมาร่วมฟังเพลงของ “พี่แหวน” ผ่านการขับร้องโดยศิลปินรุ่นหลังๆ อันแสดงให้เห็นว่าผลงานเพลงจำนวนมากของ “พี่แหวน” นั้นมีคุณค่ายั่งยืนข้ามกาลเวลาและยุคสมัย อีกด้านหนึ่ง เราจงใจเลือกเฉพาะผลงานคัฟเวอร์ “เพลงพี่แหวน” ที่ถ่ายทอดใหม่โดยนักร้องชายหรือวงดนตรีชายล้วน เพราะหลายคนคงมิอาจปฏิเสธว่า “พี่แหวน” คือหนึ่งในศิลปินหญิง ที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์หรือภาพแทนของ “ความเป็นหญิง” แบบใหม่ๆ ในสังคมไทยยุคปลายทศวรรษ 2520-2530 “ความเป็นหญิงแบบใหม่” ที่ผสมผสานเข้ากับ “บุคลิกแข็งแกร่ง” และ “ดนตรีร็อก” ซึ่งสำหรับสังคมไทยยุคนั้น มักถูกผูกติดอยู่กับเพศชาย […]