Skip to content

Tag: เอนนิโอ มอร์ริโคเน

บทกวี “เดอะ มิชชั่น” (ระลึกถึง “เอนนิโอ มอร์ริโคเน”)

หมายเหตุ ผมเขียนกาพย์ชิ้นนี้หลังจากได้ดูภาพยนตร์เรื่อง “The Mission” เมื่อสมัยเรียนปริญญาตรีปี 1 ตอน พ.ศ.2543 ต่อมา จึงนำมันไปตีพิมพ์ลงในหนังสือทำมือของตนเอง ที่วางขาย ณ งานแฟต เฟสติวัล ครั้งแรก (บรรพบุรุษของแคท เอ็กซ์โป ในปัจจุบัน) ขออนุญาตนำงานเขียนสมัยยังเยาว์วัยมาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้ง ณ พื้นที่นี้ เพื่อรำลึกถึง “เอนนิโอ มอร์ริโคเน” (1928-2020) สงบและเย็นเยือกกระพี้เปลือกและแก่นในสรณะยิ่งใหญ่คือเมตตารักศรัทธารุมเร้าจนรุ่มร้อนไชชอนกร่อนใจหินผาความดีที่แรงกล้าตัดสินใจตะลุยบุกนักบุญใจมั่นคงพร้อมปลงกับทุกข์เร่งรุกภาวะฉุกละหุกอหิงสาพาผ่านพ้นนักรบใจดีเดือดเลือดเข้าตาแรงเหลือล้นภาวะที่อับจนเลือกหนทางรณยุทธ์ไร้บทเพลงชีวะเหลือสัจจะคือสิ้นสุดอหิงสาและอาวุธลุล่วงทุกข์ต่างอารมณ์