จักรๆ วงศ์ๆ วิทยาลัย

ท่องนคร “ทานตะวัน” เมืองยักษ์ใน “นางสิบสอง 2562”

หลังจากชมละคร “นางสิบสอง 2562” ไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่าเมือง “ทานตะวัน” ของ “นางยักษ์สันธมาลา” นั้นถูกออกแบบหรือจัดวางโครงสร้างเอาไว้เป็นอย่างดี มีระบบระเบียบ จนน่านำมาเขียนถึง ดังนี้

“พระแม่เจ้า” กับ “แม่ย่า”

พระแม่เจ้า แม่ย่า

จุดสูงสุดบนยอดพีระมิดหรือชนชั้นนำผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองยักษ์แห่งนี้ล้วนเป็นสตรีเพศ ทว่าพวกนางก็ดูจะแบ่งออกเป็นสองขั้ว

ขั้วแรก คือ “พระแม่เจ้าสันธมาลา” อีกขั้วหนึ่ง คือ “แม่ย่า”

“พระแม่เจ้าสันธมาลา” นั้นพำนักอยู่ในปราสาทราชวัง และทำหน้าที่ปกครองดูแลอาณาจักร ขณะที่ผู้เฒ่าเช่น “แม่ย่า” กักตัวบำเพ็ญตนอยู่ในถ้ำ

ครั้งหนึ่ง “พระแม่เจ้าสันธมาลา” เคยยกย่องว่า “แม่ย่า” เป็น “ศูนย์รวมจิตใจ” ของเมือง ขณะเดียวกัน “แม่ย่า” เอง ก็มีความสามารถในการหยั่งรู้เหตุการณ์ต่างๆ จึงอาจแปลความได้ว่า นางยักษ์อาวุโสตนนี้มีอำนาจหน้าที่อยู่ในขอบเขตศาสนจักร ซึ่งเกี่ยวพันกับความเชื่อ-ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ

ในช่วงแรกของละคร “พระแม่เจ้าสันธมาลา” มีลักษณะเป็น “ยักษ์หัวก้าวหน้า” ที่สนับสนุนหลักการไม่กินเนื้อ/ไม่ฆ่ามนุษย์ ทั้งยังเลี้ยงดูมนุษย์ (เด็กหญิง) จำนวน 12 คน ประหนึ่งลูกแท้ๆ

นางคล้ายจะมีความเชื่อว่ายักษ์กับมนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้

ตรงกันข้าม “แม่ย่า” เริ่มปรากฏบทบาทในฐานะ “ยักษ์หัวโบราณ-อนุรักษนิยม” (กึ่งๆ สายเหยี่ยวด้วยซ้ำ) ซึ่งยืนกรานเรื่องยักษ์กับมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

“แม่ย่า” ดูจะไม่ได้เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ (ที่เพิ่งสร้าง) ซึ่งห้ามบรรดายักษ์ในเมืองทานตะวันมิให้กินเนื้อมนุษย์ มิหนำซ้ำ นางยังเหมือนจะแอบรู้เห็นเป็นใจกับ “พฤติกรรมต้องห้าม” ที่ขัดขืนกฎระเบียบดังกล่าวด้วย

แน่นอนที่สุด “แม่ย่า” คือผู้มีอำนาจคนสำคัญที่วางแผนการผลักไส “นางสิบสอง” ออกไปจากเมืองทานตะวัน

ความสัมพันธ์ระหว่าง “พระแม่เจ้าสันธมาลา” กับ “แม่ย่า” นั้นก็น่าสนใจ

ส่วนใหญ่ “พระแม่เจ้าฯ” จะเคารพนบนอบและเชื่อฟังคล้อยตามคำแนะนำสั่งสอนของ “แม่ย่า” แต่เวลาโมโห โกรธา เดือดดาล ไม่ได้ดั่งใจ “พระแม่เจ้าฯ” ก็กล้าดุและตวาดใส่ “แม่ย่า” เช่นกัน

ดังนั้น ถ้าให้พูดถึงสายการบังคับบัญชาแนวดิ่งแล้ว อย่างไรเสีย “พระแม่เจ้าสันธมาลา” ก็น่าจะอยู่เหนือกว่า “แม่ย่า”

ทว่าแม้ “แม่ย่า” จะมีอำนาจอาญาสิทธิ์ไม่เท่า “พระแม่เจ้าฯ” แต่นางก็รู้ดีว่าตนเองควรจะเล่นการเมืองในการโน้มน้าวใจ “พระแม่เจ้าฯ” ด้วยวิถีทางเช่นใด?

ดังเช่นที่ “แม่ย่า” สามารถแปรความโกรธความผิดหวังที่ “พระแม่เจ้าสันธมาลา” มีต่อการหนีหายของ “นางสิบสอง” ไปเป็นความเกลียดชังคั่งแค้นได้สำเร็จ

ขุนนางยักษ์

สันธมาลาและอีลีท

เมือง/นครต่างๆ ในโลกของละครจักรๆ วงศ์ๆ ย่อมต้องมีตัวละครสมทบเป็นเหล่าเสนาอำมาตย์และคุณท้าวนางกำนัล

ขุนนางยักษ์ระดับสูงในเมืองทานตะวันนั้นมีอยู่สี่ราย ได้แก่ “วิรุฬ” “จำบัง” “จตุรพักตร์” และ “ทุรโยธน์”

อย่างไรก็ตาม ทั้งสี่ตนดูจะมีสถานะอยู่บนแนวระนาบเดียวกัน มิได้ลดหลั่นจากอำมาตย์ลงเป็นหมื่นลงเป็นหัวหมู่ ดังเช่นระบบราชการในเมืองมนุษย์

เส้นแบ่งของยักษ์สี่ตนนี้จึงอยู่ที่ “หน้าที่” ของพวกเขามากกว่า

โดย “วิรุฬ-จำบัง” ปฏิบัติหน้าที่เป็นมือซ้ายมือขวาของ “พระแม่เจ้าฯ” ส่วน “จตุรพักตร์-ทุรโยธน์” ก็ดูจะเป็นมือไม้ใต้อิทธิพลของ “แม่ย่า” (การทำงานของสองฝ่ายมีขัด-ขบกันเป็นครั้งคราว)

วังในเมืองทานตะวันยังมีนางกำนัล ซึ่งไม่ได้แบ่งแยกระหว่างคุณท้าวยศสูงกับนางกำนัลทั่วๆ ไป แต่อาจมีนางกำนัลรุ่นใหญ่ที่มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดเจ้านายมากหน่อย เช่น “โขมดทอง” กับ “ขมูทิพย์” เป็นต้น

“ประชาชนยักษ์”

ประชาชนยักษ์ 1

ประเด็นหนึ่งที่โดดเด่นมากๆ ใน “นางสิบสอง 2562” ก็คือเมืองทานตะวันนั้นมี “ประชาชน/พลเมือง/ราษฎรยักษ์” ดำรงอยู่

สวนทางกับละครจักรๆ วงศ์ๆ จำนวนมาก ที่มักนำเสนอ “ยักษ์” เป็นอมนุษย์ ผู้มีฤทธิ์เดชน่าเกรงขาม และมีรูปร่างใหญ่โตเหนือมนุษย์ จนอาจสามารถอนุมานได้ว่า “ยักษ์” อยู่ตรงข้ามหรือไม่ใช่ “ประชาชน”

แต่ละครกลับไม่ค่อย/เคยนำเสนอ หรือคนดูก็ไม่ค่อยนึกถึงภาพ “ยักษ์ที่เป็นประชาชน” หรืออาจเรียกขานว่า “ยักษ์เล็กยักษ์น้อย” กันสักเท่าไหร่

ละคร “นางสิบสอง” ฉบับนี้ ได้ฉายภาพ “ประชาชนยักษ์” ที่ชีวิตต้องได้รับผลกระทบจาก “ยักษ์ผู้เป็นชนชั้นปกครอง”

ประชาชนยักษ์ 2

เพราะเมื่อ “พระแม่เจ้าสันธมาลา” รับเด็กหญิงลูกมนุษย์จำนวน 12 ราย มาเลี้ยงดูเป็นพระธิดา นางก็สั่งการให้ยักษ์ทุกตนในเมืองทานตะวันเลิกทำตัวเป็น “ยักษ์” และให้ใช้ชีวิตประหนึ่ง “มนุษย์”

ครั้นพอมนุษย์สิบสองนางหนีหาย “พระแม่เจ้าฯ” ก็ระเบิดระบายอารมณ์ ทำลายบ้านเมืองของตนเองเสียย่อยยับ จนเหล่า “ยักษ์เล็กยักษ์น้อย” ทั้งหลาย โดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บและต้องหลบภัยกันจ้าละหวั่น

ก่อนที่ “แม่ย่า” จะปรากฏตัวขึ้น พร้อมเอ่ยปากเตือน “พระแม่เจ้าสันธมาลา” ว่า “โน่น! ประชาชนทั้งเมืองที่พระแม่เจ้าเคยบังคับให้เขาอยู่อย่างมนุษย์ เขาทุกข์ทรมานเพราะแรงโมหะของพระแม่เจ้านะเพคะ”

จึงกลายเป็นว่า “แม่ย่า” คือยักษ์ฝ่ายขวา ผู้อยู่เคียงข้าง “ประชาชนยักษ์” ในเมืองทานตะวัน

เครือข่ายและจักรวาลรายล้อม “เมืองทานตะวัน”

สุรฤทธิ์ สุรกาศ

นครทานตะวันไม่ได้ตั้งอยู่เดี่ยวโดดชนิดตัดขาดจากโลกภายนอก

เห็นได้จากสองเจ้าชายยักษ์ต่างเมืองอย่าง “สุรฤทธิ์” และ “สุรกาศ” ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของ “พระแม่เจ้าสันธมาลา” และถูกเชื้อเชิญมาให้เลือกใครบางคนในกลุ่ม “นางสิบสอง” เป็นคู่ครอง

หรือเมื่อ “พระแม่เจ้าฯ” กำลังมีอาการเป๋จากการสูญเสียลูกสาวบุญธรรมกลุ่มใหญ่ “แม่ย่า” ก็แอบส่ง “จตุรพักตร์” ไปขอตัว “เมรี” มาจากนครพันธุรัต เพื่อผูกใจ “พระแม่เจ้าฯ” ทดแทนเหล่า “นางสิบสอง”

ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์กับ “เครือข่ายเมืองยักษ์” ข้างต้น ทว่าเมืองทานตะวันยังเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของจักรวาลที่กว้างขวาง หลากหลาย และซับซ้อนกว่านั้น

เพราะเมื่อบรรดายักษ์จะข้ามเขตแดนเข้าสู่ “เมืองมนุษย์” พวกเขาต้องแจ้งแก่เทวดาปกปักรักษาพื้นที่เสียก่อน ว่าตนเองจะขออนุญาตผ่านแดนโดยมีเจตนาบริสุทธิ์

จักรวาลที่ประกอบด้วยเมืองยักษ์และเมืองมนุษย์ (ตลอดจนเทวดา) จึงมีกฎเกณฑ์เป็นกลางตั้งมั่นอยู่

แต่สุดท้ายแล้ว “พระแม่เจ้าสันธมาลา” ก็ตัดสินใจละเมิดกฎดังกล่าว

ขอบคุณภาพประกอบจาก ยูทูบสามเศียร

Advertisements
คนอ่านเพลง

(ไม่ดราม่าประเด็น MV “ทศกัณฐ์”) ท็อปไฟว์เพลงป๊อปไทย ที่ร้อง-เล่าเรื่องราวแบบ “ยักษ์ๆ”

เห็นเขากำลังดราม่าประเด็น “ทศกัณฐ์” ศิลปะ “โขน” และเอ็มวี “เที่ยวไทยมีเฮ” กัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังจะเสนอต่อไปนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีข้างต้น

แต่ทางบล็อกของเราต้องการนำเสนอถึงบทเพลงป๊อปในยุคใกล้-ไกล ที่หยิบยกเอา “ยักษ์” มาเป็นสัญลักษณ์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือตั้งประเด็นคำถามได้อย่างน่าสนใจมากกว่า

แค่ฟังเพลงเหล่านี้ คุณก็จะได้รับรู้แล้วว่าวิธีการตีความหรือครุ่นคิดถึง “ยักษ์” ในสังคมไทยนั้น ก้าวไปไกลกว่าดราม่าที่เกิดขึ้นช่วงวันสองวันนี้มากมายนัก

เฮ่อ!

เป็นไปไม่ได้

เพลงอมตะของ “ดิ อิมพอสซิเบิล” ซึ่งเขียนคำร้อง-แต่งทำนองโดยศิลปินแห่งชาติ “ครูพยงค์ มุกดา”

ครูพยงค์อุปมาให้ “ทศกัณฐ์” เป็นมาตรฐานสูงสุดบางประการ ซึ่งชายอาภัพรักผู้หนึ่งไม่สามารถจะไขว่คว้าหรือพุ่งทะยานไปยังจุดดังกล่าวได้

ร้ายก็รัก

หนึ่งในเพลงร้องปนแร็ปที่ไพเราะของ “โจอี้ บอย” ซึ่งพยายามถ่ายทอดเรื่องราวความรักอันผิดหวัง ผ่านมุมมองของ “ทศกัณฐ์/ตัวร้าย”

ยักษ์

ซิงเกิ้ลแรกจากอัลบั้มเต็มชุดที่สามของ “เดอะ โฟโต้ สติ๊กเกอร์ แมชชีน”

ดูเหมือน “ยักษ์” ในเพลงนี้ จะไม่ใช่ “ยักษ์” ตามวรรณคดีไทย หากเป็นตัวแทนของผู้ทรงภูมิรู้/ผู้มีอำนาจ ที่สุดท้ายก็ไม่ได้ตรัสรู้ไปทุกสิ่ง หรือไม่สามารถจัดการควบคุมทุกอย่างได้ครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์

นิราศลงกา

ผลงานโดย “Yaak Lab” และ “ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า” เพลงนี้ มีกลิ่นของ “ความแตกแยกจากการเมืองสองขั้ว” ปรากฏอยู่รางๆ

หากพิจารณาจากเนื้อหา ผู้แต่งนั้นเลือกจะเป็นฝ่าย “ยักษ์” ส่วน “ยักษ์” จะเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงมวลชนกลุ่มไหน? ผู้ฟังคงต้องตีความกันเอง และอาจตีความได้ไม่เหมือนกัน

(กระทั่งผมเอง ตอนฟังเพลงนี้ครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อน ก็ตีความไปทางหนึ่ง แต่พอได้มาฟังใหม่ ณ ยุคปัจจุบัน ผมกลับเห็นว่า “ยักษ์” และ “กรุงลงกา” ในเพลง มีความหมายแตกต่างจากการตีความครั้งที่แล้ว ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ)

ตัวร้ายที่รักเธอ

เพลงของวงดนตรีที่มีชื่อว่า “ทศกัณฐ์” อันเป็นการรวมตัวกันของเด็กหนุ่มจากจังหวัดชุมพร

ในแง่เนื้อหา เพลงนี้เดินตามรอยของ “ร้ายก็รัก” ขณะที่ในแง่ดนตรี มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างความเป็นดนตรีไทยเดิม ดนตรีลูกทุ่ง และดนตรีป๊อป

น่าสนใจว่าตัวเพลงต้นฉบับนั้น แม้จะมียอดคลิกชม/ฟังในยูทูบเยอะ แต่กลับมีการกล่าวถึง “เสียงร้องนำ” ในสองแง่ คือ “ด่า” และ “เชียร์”

ที่น่าสนใจกว่า ก็คือ เพลงในฉบับคัฟเวอร์ซึ่งมีเสียงร้องนำไพเราะกว่านั้น กลับมียอดชม/ฟังในยูทูบสูงกว่าเพลงต้นฉบับ สำหรับคลิปด้านล่างนี้ เป็นเวอร์ชั่นของผู้เข้าประกวดรายการเดอะ วอยซ์ ไทยแลนด์ ซีซั่นล่าสุด

ตัวตลกในละครจักรๆ วงศ์ๆ

โลกของจันทคาธและสุริยคาธ (จบ)

ชุบชีวิตขึ้นมาเพื่อฆ่าซ้ำ

เมื่อบทบาทของ “วิโยคพสุธา” ถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงท้ายของ “จันทร์ สุริยคาธ” โครงเรื่องทั้งหมดของละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องนี้ ก็หันเหกลับไปสู่จารีตของเรื่องเล่าแบบ “นารายณ์สิบปาง” ที่คนไทยคุ้นชิน รวมทั้งจารีตของเรื่องเล่าแบบ “จักรๆ วงศ์ๆ” ตามมาตรฐานปกติ

นั่นก็คือ เรื่องเล่าว่าด้วยวีรกรรมของเทวดาหรือราชาผู้พิฆาต “ความเป็นอื่น” ในรูปของ “ยักษ์”

“ภาคที่สอง” ของ “จันทร์ สุริยคาธ” เริ่มต้นจากพฤติการณ์การบุกขึ้นไปขโมยแก้วทิพยเนตรของวิโยคพสุธา จากนั้น อดีตทวารบาลสวรรค์ก็นำเอาดวงแก้ววิเศษไปฝังไว้ในลูกนัยน์ตา กระทั่งตนเองกลายเป็นยักษ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์แก่กล้ามากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะสามารถมองเห็นความเป็นไปใน 3 โลก แทนที่พระอินทร์

เมื่อมีอำนาจแข็งแกร่ง วิโยคพสุธาก็เปิดศึก “ชิงนาง” ด้วยการบุกไปชิงตัว “สังคเทวี” และ “ลีลาวดี” เมียของสุริยคาธ-จันทคาธ ซึ่งเคยเป็นนางฟ้าที่ตนเองหมายปอง ครั้งทำหน้าที่รักษาประตูสวรรค์

สุริยคาธและจันทคาธจึงต้องไล่ล่ายักษ์ ทั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามเทวบัญชาครั้งที่สอง และเพื่อปกป้องหญิงคนรัก

แน่นอนว่า วิโยคพสุธาย่อมต้องตายในท้ายที่สุด ทว่าเรื่องราวระหว่างทางก่อนยักษ์ตนนี้จะถูกเด็ดชีพต่างหากซึ่งน่าสนใจ

ที่น่าสนใจประการแรก ก็คือ องค์เทวราชบนสรวงสวรรค์ไม่สามารถเล่นงานอดีตทวารบาลได้มากนัก (อย่างน้อย ก็นอนหลับจนถูกขโมยของวิเศษข้างตัวไป)

ครั้นทรงเสกพระขรรค์และจักรวิเศษมอบให้อดีตเทพบุตรสองพี่น้องไปใช้รบรากับวิโยคพสุธา อาวุธวิเศษจากสวรรค์กลับทำอะไรยักษ์ไม่ได้มากอย่างที่คิด และไม่สามารถใช้เผด็จศึกฝ่ายตรงข้ามลงได้โดยเด็ดขาด

มิหนำซ้ำ พอฝ่ายมนุษย์ อันประกอบด้วยราชาและอำมาตย์จากหลายเมือง ซึ่งเป็นศัตรูกับสุริยคาธ-จันทคาธ อยู่แต่เดิม รวมทั้งโมหะ-ทาสา พ่อแม่ขอทานของสองตัวเอก ได้หันไปผนึกกำลังกันเพื่อเป็นมิตรร่วมรบกับฝ่ายยักษ์ เหตุการณ์ความขัดแย้งเลยยิ่งชุลมุนหนัก

แล้วใครกันล่ะที่พอจะ “ตั๊น” กับวิโยคพสุธาได้?

ตัวละครที่สามารถคานอำนาจกับยักษ์ผู้ทรงฤทธานุภาพ กลับกลายเป็น “นางไม้ร่างอ้วนนิรนาม” ซึ่งต้องมนต์เสน่ห์ของวิโยคพสุธาเข้าโดยบังเอิญ

หลังจากจับตัวสองอดีตเทพธิดามาแล้ว อดีตทวารบาลสวรรค์ก็พยายามเสกมนต์เสน่ห์เข้าใส่พวกนาง เพื่อหวังจะให้ทั้งคู่ตกเป็นเมียของตน ด้วยลักษณะเสมือนมีความยินยอมพร้อมใจ

แต่เวทมนตร์กลับพุ่งพลาดเป้าไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง นางไม้ที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ดังกล่าว จึงออกมาวิ่งไล่ปล้ำวิโยคพสุธา ขณะที่ยักษ์ผู้มีฤทธิ์กำลังตามล่าหาความรักจากบรรดาอดีตนางฟ้าบนสรวงสวรรค์

ฉากนางไม้อ้วนวิ่งไล่ ส่วนยักษ์ใหญ่วิ่งหนี ที่ถูกฉายวนซ้ำอยู่หลายครั้งหลายหน ก็ชวนให้นึกถึงอารมณ์ขันแบบซื่อๆ ของ “หนังไทยเกรดบี” เมื่อสักราว 20 ปีก่อน ทั้งยังสามารถช่วยยืดความยาวของละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องนี้ ไปได้อีกหลายตอน

ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ ฉากขำๆ ที่ว่า ได้ช่วยฉายภาพของวงจรความสัมพันธ์ทางอำนาจอันปราศจากผู้ถือครองอำนาจโดยสัมบูรณ์ เมื่อฝ่ายเทพก็เอายักษ์ไม่ไหว แต่ยักษ์เองก็เอานางไม้ไม่อยู่

และที่สำคัญ นางไม้ผู้กำลังหลงยักษ์ก็สามารถทำการ “ต่อรอง” กับฝ่ายเทพได้อีกด้วย

เพราะแม้ในที่สุด สุริยคาธ-จันทคาธ จะค้นหาหนทางในการประสานฤทธานุภาพของพระขรรค์และจักรวิเศษจนพบ กระทั่งสามารถตัดร่างของวิโยคพสุธาขาดเป็นสองท่อน

ทว่า นางไม้ร่างอ้วนก็เริ่มกระบวนการเจรจาต่อรองทันที ด้วยการนำสังคเทวี-ลีลาวดี ไปกักขังไว้ในต้นไม้ และจะยินยอมปล่อยตัวนางทั้งสอง ต่อเมื่อสองอดีตเทพบุตรใช้หญ้าวิเศษชุบชีวิตยักษ์ผู้เป็นที่รักของตน

ดังที่เคยกล่าวไปแล้วว่า การชุบคนตายให้ฟื้นคืนชีวิต ถือเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นประการหนึ่งของละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องนี้ (และเป็นลักษณะเด่นที่รับสืบทอดมาจากชาดก)

ผิดกับพระเอกนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ส่วนใหญ่ หลังจาก “จันทร์ สุริยคาธ” ดำเนินไปราวค่อนเรื่อง สุริยคาธและจันทคาธ แทบไม่เคยฆ่าใครตายจริงๆ เลย

เพราะนอกจากทั้งคู่จะใช้หญ้า/ต้นยาวิเศษ ชุบชีวิตคนรักอย่างสังคเทวี ลีลาวดี ตลอดจนท้าวพรหมจักร (พ่อตาของสุริยคาธ) และท้าวกาสิกราช (พ่อตาของจันทคาธ) ซึ่งถูกสังหารจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างนคร และการเมืองภายในนครแล้ว

สองพี่น้องยังช่วยชุบชีวิตคนเล็กคนน้อยที่ล้มตายจากศึกสงครามระหว่างเมือง รวมถึงสรรพสัตว์ต่างๆ

จนแทบจะกล่าวได้ว่า สุริยคาธ-จันทคาธ ถือเป็นพระเอกจักรๆ วงศ์ๆ ในแนวทาง “สันติวิธี”

อย่างไรก็ดี น่าพิจารณาว่า การชุบคนตายให้ฟื้นคืนชีวิต มีความหมายสื่อไปในทางใดได้บ้าง?

ในบางแง่มุม การตายแล้วเกิดใหม่ อาจสื่อแสดงถึงความตายของบุคคลผู้เป็นตัวแทนแห่งระบบ ระเบียบ ความเชื่อแบบเก่าๆ เพื่อจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การถือกำเนิดขึ้นของความรู้ วิทยาการใหม่ๆ หรืออนาคตที่ก้าวหน้ากว่าเดิม

แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง การตายแล้วฟื้น ก็อาจหมายถึงความเปลี่ยนแปลงซึ่งมิอาจดำเนินไปได้อย่างถอนรากถอนโคน ด้วยเพราะยังมีความพยายามที่จะธำรงรักษาระบบ ระเบียบ สถานะทางสังคมแบบเดิมๆ เอาไว้ให้คงอยู่ (ตลอดไป)

บุคคลผู้เป็นสัญลักษณ์ของ “โลกเก่า” “ความเชื่อแบบเก่า” จึงต้องตายแล้วฟื้น คนเหล่านี้จะตายไม่ได้ เพราะถ้าตาย ระบบระเบียบของสังคมแบบเดิมที่ดำรงคงอยู่เคียงคู่กับชีวิตของพวกเขา ก็จะถึงคราวโกลาหลวุ่นวายตามไปด้วย

ถ้าความหมายของการฟื้นคืนชีพมีอยู่อย่างน้อยที่สุด 2 แง่มุม แล้วการชุบชีวิตวิโยคพสุธาของสุริยคาธและจันทคาธ มีความสอดคล้องลงรอยกับความหมายแบบไหน?

การชุบชีวิตอดีตทวารบาลสวรรค์ที่ร่างขาดสองท่อนด้วยฤทธิ์ของพระขรรค์และจักรวิเศษ อาจสื่อถึง “ความเปลี่ยนแปลง” ได้ ถ้าการชุบชีวิตดังกล่าวมีลักษณะเดียวกันกับเมื่อครั้งที่สุริยคาธ-จันทคาธ ในวัยเยาว์ ใช้หญ้าวิเศษช่วยปลุกชีพของยักษ์ป่าอย่าง “ยักษี” ซึ่งตายด้วยพิษงู

กระทั่ง “ยักษี” และ “ยักษา” ผู้เป็นสามี ซึ่งเคยเป็นศัตรูที่คิดจับสองพี่น้องกินเป็นอาหาร หันกลับมาเป็นมิตรคอยช่วยเหลือทั้งคู่ในยามเติบใหญ่

การชุบชีวิต “ยักษี” จึงเป็นดั่งการสลาย “ความเป็นอื่น” และทำลายโครงเรื่องแบบ “เทวดาปราบยักษ์” ลงอย่างน่าประทับใจ

แต่เพราะโครงเรื่องตามจารีต “นารายณ์สิบปาง” ได้ยึดกุมโครงสร้างของเรื่องเล่าใน “จันทร์ สุริยคาธ ภาคที่สอง” ไว้อย่างหมดจด

วิโยคพสุธาที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจึงถูกเขียนให้เป็น “ยักษ์เลว” ผู้ไม่รู้คุณคนชุบชีวิต สุริยคาธและจันทคาธจึงต้องหาทางปราบยักษ์กันต่อไป

ดังนั้น การชุบชีวิตอดีตทวารบาลสวรรค์ จึงมิได้สื่อถึง “ความเปลี่ยนแปลง” จากความเชื่อแบบเก่า ไปสู่โลกทัศน์แบบใหม่

หากเป็นการปลุกชีพยักษ์ขึ้นมาเพื่อฆ่าซ้ำและตอกย้ำจารีตแบบดั้งเดิม

ผู้หญิงชื่อ “พรหมจารี”

ในตอนอวสานของ “จันทร์ สุริยคาธ” มิใช่เพียงแค่ยักษ์อย่าง “วิโยคพสุธา” ที่ต้องถูกฆ่าซ้ำ

หากการ “ฆ่าซ้ำ” มีความหมายเชื่อมโยงไปสู่การธำรงรักษาหรือฟื้นฟูระบอบระเบียบดั้งเดิม และการขจัดชำระล้าง “ความไร้ระเบียบอันกลับหัวกลับหาง” ทั้งหลาย

นอกจากวิโยคพสุธาแล้ว จึงยังมีตัวละครซึ่งเป็นตัวแทนของความไร้ระเบียบอีกหลายคนที่ต้องถูกจัดการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดามนุษย์ผู้หาญกล้ามาแย่งชิง “แก้วทิพยเนตร” จากสุริยคาธและจันทคาธ

เนื่องจากแก้ววิเศษแห่งสรวงสวรรค์ถือเป็น “ของสูง” ที่ต้องส่งคืน “ข้างบน” ไม่ใช่สิ่งของสามัญธรรมดาซึ่งบรรดามนุษย์ผู้มีกิเลสตัณหาทั้งหลายบนโลก “ข้างล่าง” จะสามารถครอบครองเอาไว้ได้

กระบวนการชำระสะสางที่ว่าจะถูกกล่าวถึงอย่างละเอียดในตอนหน้า ซึ่งเป็นตอนจบของบทความชุดนี้

สําหรับบทความตอนนี้ จะขอกล่าวถึงตัวละครหญิงคนสำคัญๆ ใน “จันทร์ สุริยคาธ”

ในฐานะนักประพันธ์นวนิยาย “นันทนา วีระชน” ผู้เขียนบทของละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องนี้ ถือเป็นนักเขียนหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเคยสร้างสรรค์ชะตาชีวิตตลอดจนบุคลิกลักษณะของตัวละครสตรีเพศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันเอาไว้มากมาย

เช่นเดียวกันกับชะตาชีวิตและบุคลิกลักษณะของบรรดาตัวละครหญิงใน “จันทร์ สุริยคาธ”

อย่างไรก็ตาม ชะตากรรมของตัวละครสตรีเพศที่น่าสนใจในละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องนี้ อาจมิได้ฉายแสดงจุดยืนซึ่ง “อยู่ข้างผู้หญิง” มากนัก

สองนางเอกอย่าง “สังคเทวี” และ “ลีลาวดี” ก็มีชะตาชีวิตที่น่าสนใจ

ทั้งคู่เป็นเทพธิดาซึ่งต้องโทษและถูกส่งลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไร

เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีสองเทวดาหนุ่มแอบชอบพวกนาง สองเทวดาจึงพยายามดึงดูดใจสองนางฟ้า ด้วยการไปขโมยแก้ววิเศษของพระอินทร์มาขว้างเล่น

แต่พอสองเทพบุตรพลั้งพลาดทำของวิเศษพลัดตกจากสวรรค์ สองเทพธิดากลับพลอยโดนหางเลขต้องโทษตามไปด้วย โดยไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมมารองรับคำพิพากษาดังกล่าวสักเท่าใดนัก

ในฐานะมนุษย์โลก ชะตาชีวิตของทั้งคู่ก็ยังน่าสนใจ

สังคเทวีลงมาเกิดเป็นธิดากษัตริย์เมืองอินทปัถบุรี ขณะที่ลีลาวดีเป็นธิดากษัตริย์เมืองกาสิกนคร

กษัตริย์ทั้งสองเมืองไม่มีโอรสสืบทอดราชสมบัติ อย่างไรก็ดี สังคเทวีและลีลาวดี กลับไม่ได้ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมาเป็นเจ้าหญิงผู้อ่อนแออ่อนโยน ซึ่งรอคอยโอรสกษัตริย์เมืองอื่นมาสู่ขอ

ตรงกันข้าม ธิดาสองเมืองถูกเลี้ยงดูให้มีความพร้อมที่จะขึ้นครองราชย์ เมื่อออกเดินทางไปเรียนสรรพวิชาจากพระอาจารย์ในป่าเขาไม่ได้ พระบิดาก็เชิญพระฤาษีมาสอนวิชาอาคมให้ถึงในเมือง

ถ้าพิจารณาจากความถี่ในการ “ปล่อยแสง” แล้ว ดูเหมือนว่าสังคเทวีและลีลาวดีจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้เวทมนตร์คาถาต่างๆ มากกว่าตัวละครเพศชายรายอื่นๆ รวมถึงสุริยคาธ-จันทคาธ เสียด้วยซ้ำไป

มิหนำซ้ำ ในยามที่สังคเทวีและลีลาวดี พบเจอกับสุริยคาธและจันทคาธเมื่อครั้งเป็นเด็กขอทาน กลับเป็นตัวละครฝ่ายหญิงที่แนะนำฝ่ายชายให้หมั่นศึกษาหาวิชาความรู้ติดตัวเอาไว้

ทว่าสุดท้าย สังคเทวี-ลีลาวดี ก็เป็นได้แค่มเหสีของกษัตริย์ แม้ราชาผู้เป็นพระสวามีของพวกนางจะเกิดในตระกูลขอทานยากเข็ญ แต่ปัญหาดังกล่าวก็ไม่กลายเป็นเงื่อนไขติดขัด เพราะแท้จริงแล้วทั้งคู่เป็นเทพบุตรที่จุติลงมายังโลกมนุษย์

สังคเทวี, ลีลาวดี, สุริยคาธ และจันทคาธ จึงใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ เอ็นดิ้ง เนื่องจากอดีตเทพบุตร-เทพธิดา ได้หวนกลับมาพบรักกันอีกครั้ง ตามโครงเรื่องหรือชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตมาแต่ชาติปางก่อน

ไปๆ มาๆ ตัวละครหญิงที่มีชะตาชีวิตน่าสนใจและเดินไปสุดทางจริงๆ กลับกลายเป็น “พรหมจารี”

“พรหมจารี” เป็นธิดากษัตริย์เมืองไชยะบุรี ซึ่งอภิเษกสมรสกับ “สุทัศน์จักร” เจ้าชายแห่งเมืองอนุราชบุรี

เมื่อครั้งที่สังคเทวีต้องพลัดพรากจากสุริยคาธเพราะเหตุการณ์เรือสำเภาล่ม (ตามคำอธิบายของละคร เรือล่มเพราะฤทธิ์ของพระรำพัด-พระรำเพย) นางได้พบกับสุทัศน์จักร ซึ่งเพิ่งพ่ายศึกจากการยกทัพไปตีกาสิกนคร (เมืองของลีลาวดี ชายาจันทคาธ)

สุทัศน์จักรพาตัวสังคเทวีกลับไปอนุราชบุรี และหวังจะอภิเษกสมรสกับนาง พร้อมกันนั้น ก็ตัดสินใจลงโทษพรหมจารี ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการอภิเษกสมรสดังกล่าว ด้วยการสั่งลอยแพชายาของตนเองออกจากเมือง

พรหมจารีต้องลอยเคว้งคว้างกลางมหาสมุทรอยู่หลายวันหลายคืน จนได้รับการช่วยเหลือจากสุริยคาธ จากนั้น นางก็เริ่มรู้สึกหลงรักชายผู้ช่วยชีวิต

ต่อมา พรหมจารีถูกแยกออกจากสุริยคาธโดยผู้ทรงศีลสตรีรายหนึ่ง นางได้เรียนวิชากับผู้ทรงศีลรายนั้น กระทั่งมีฤทธิ์เดชแกร่งกล้า (ทัดเทียมสังคเทวี-ลีลาวดี) แต่ขณะเดียวกัน ความแค้นที่คุกรุ่นในจิตใจอันเกิดจากการเป็นฝ่ายถูกกระทำกลับยังไม่มีวี่แววจะลดน้อยถอยลง

เมื่อพรหมจารีเดินทางกลับเมืองไชยะบุรี นางจึงยุพระบิดาให้ยกทัพไปเผาเมืองอนุราชบุรี พร้อมกับฆ่าพ่ออดีตสามีทิ้ง

แล้วในที่สุด พรหมจารีก็ได้สมรสกับสุริยคาธ ผู้มาช่วยชีวิตนางเป็นหนที่สอง ระหว่างการต่อสู้ของพรหมจารีกับสุทัศน์จักร อดีตพระสวามี

การอภิเษกสมรสครั้งนี้นำไปสู่ศึกระหว่างไชยะบุรีกับอินทปัถบุรี เมื่อพรหมจารีต้องการแย่งชิงสามีจากสังคเทวี รวมทั้งต้องการแก้แค้นฝ่ายหลัง ผู้เคยเป็นต้นเหตุให้ตนเองต้องตกระกำลำบากจากการถูกลอยแพ

ศึกระหว่างสองเมือง ส่งผลให้มีคนล้มตายมหาศาล รวมถึงท้าวพรหมจักร (พ่อของสังคเทวี) แต่ทั้งหมดก็ได้รับการชุบชีวิตด้วยต้นยาวิเศษของสุริยคาธ-จันทคาธ

หลังเสร็จสงคราม พรหมจารีดูคล้ายจะมีความรู้สึกผิดบาป และมีท่าทีที่จะพยายามคืนดีกับสังคเทวี

แต่เมื่อวิโยคพสุธาบุกมาชิงตัวสังคเทวีและลีลาวดี พรหมจารีกลับพลอยโดนลูกหลงถูกจับตัวไปด้วย ทั้งที่นางไม่ได้เป็นอดีตเทพธิดา ที่ทวารบาลสวรรค์เคยแอบหมายปอง

ตัวละคร “พรหมจารี” ไม่มีปัญหาในเชิงสถานะหรือตำแหน่งแห่งที่ใน “ชาดก-นิทานวัดเกาะ” ซึ่งเรื่องราวว่าด้วยเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์มิได้เป็นเส้นเรื่องสำคัญของเรื่องเล่าฉบับดังกล่าว

พรหมจารีในเรื่องเล่าสองแบบแรก มีศักยภาพถึงขนาดที่จะบรรลุอรหันต์ เมื่อมาเกิดเป็น “พระเขมาเถรี” ในอนาคตชาติ

ทว่า การไม่ได้เป็นอดีตเทพธิดาที่จุติลงมาบนโลกมนุษย์ กลับกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ค่อยๆ ผลักไสตัวละครสตรีรายนี้ออกจากโครงสร้างของเรื่องเล่าในฉบับละครจักรๆ วงศ์ๆ

ใน “จันทร์ สุริยคาธ” การดำรงอยู่ของพรหมจารี ดูจะมีสถานะเป็น “ตัวขัดขวาง” มิให้อดีตเทพบุตร-เทพธิดาอย่างสุริยคาธและสังคเทวีได้ครองรักครองเมืองกันอย่างสมบูรณ์แบบ ตามแรงกำหนดของอดีตชาติ (ตลอดจนแนวคิดสมัยใหม่เรื่อง “ผัวเดียวเมียเดียว”)

ทางออกจึงกลายเป็นว่า ในตอนท้ายของละคร พรหมจารีที่คล้ายจะยอมคืนดีกับสังคเทวีแล้ว กลับถูกกำหนดบทบาทให้เป็นตัวละครที่ยังไม่สามารถสลัดความรู้สึกแค้นเคืองออกจากจิตใจได้อย่างหมดสิ้น

พรหมจารีกลายเป็นมนุษย์เปี่ยมกิเลสตัณหา ผู้เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ทะเยอทะยาน หวังจะยื้อแย่งแก้วทิพยเนตรมาครอบครอง

สำหรับพรหมจารี แก้ววิเศษจากสวรรค์คือสัญลักษณ์ของการถือครองอำนาจ (ทางการเมือง) เมื่อพระสวามีคนปัจจุบันรักหญิงอื่นมากกว่านาง นางจึงหันไปแสวงหาอำนาจ (ทางการเมือง) แทนที่คนรัก/ความรัก

แต่แก้ววิเศษจากเบื้องบนก็แผลงฤทธิ์ ด้วยการเปล่งแสงพิฆาตพรหมจารีจนถึงแก่ชีวิต ชนิดที่ร่างต้องแหลกระเบิดจนไร้ซาก

ส่วนสุริยคาธผู้เป็นสวามี กลับไม่ได้แสดงบทบาทอาลัยรักหนึ่งในภรรยาของตนเองมากนัก เพราะหลังจากพรหมจารีถูกปลิดชีวิตลงอย่างช็อกอารมณ์คนดู สุริยคาธก็แสดงสีหน้าตกใจอยู่ประมาณ 2 วินาที ก่อนละครจะตัดเข้าสู่ช่วงโฆษณา

เมื่อโฆษณาเบรกนั้นจบลง สุริยคาธ, จันทคาธ, สังคเทวี และลีลาวดี พร้อมมิตรสหาย ก็ปรากฏกายบนจอโทรทัศน์ ท่ามกลางบรรยากาศอันชื่นมื่นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งพวกเขาและเธอกำลังนำแก้วทิพยเนตรไปถวายคืนองค์อินทร์ผู้เพิ่งแย้มสรวลเป็นครั้งแรก (ในขณะที่ละครเรื่องนี้ดำเนินมาถึงตอนที่ 62)

พรหมจารีจึงเป็นหนึ่งในตัวละครมนุษย์ผู้ปรารถนาอำนาจอันน่ารังเกียจและสกปรกโสโครก ที่ต้องถูกขจัดชำระล้างลงให้หมดจดสิ้นซาก

เพื่อทุกอย่างจะได้กลับคืนสู่ระบอบระเบียบดั้งเดิม ตามครรลองที่ถูกกำหนดมาแล้วโดยเทวบัญชาของอำนาจเบื้องบนจากสรวงสวรรค์

“จันทราธิปไตย” และ/หรือ “The Empire Strikes Back”

ปกจันทร์สุริยะคาธ

ปัจจัยสำคัญอันส่งผลต่อการขมวดปมต่างๆ ในตอนอวสานของ “จันทร์ สุริยคาธ” ก็คือ บทบาทของ “พระราหู” และอำนาจของ “แก้วทิพยเนตร” (อำนาจสวรรค์)

“พระราหู” เทวดาผู้มีรูปลักษณ์เป็นยักษ์ มีบทบาทโดดเด่นอยู่ในช่วงต้นของละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องนี้

เพราะนอกจากพระอินทร์จะบัญชาให้พระรำพัด-พระรำเพย ลงมาป่วนชะตากรรมของสุริยคาธและจันทคาธแล้ว

องค์เทวราชยังบัญชาให้พระราหูออกไปไล่ล่าสองพี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จันทคาธ” ในคืนพระจันทร์เต็มดวง จนกลายเป็นปรากฏการณ์ “ราหูอมจันทร์”

แต่ยิ่งละครดำเนินเรื่องไป โดยมีตัวละครหลากสีสันมากหน้าหลายตา ทั้งเทวดา รากหญ้า สรรพสัตว์ และมนุษย์ดีๆ เลวๆ เข้ามาร่วมแสดงบทบาทมากบ้างน้อยบ้าง

บทบาทของพระราหูก็ค่อยๆ ถูกกลืนหายไป

สำหรับละครจักรๆ วงศ์ๆ หลายเรื่อง ตัวละครอย่างพระราหู อาจถูกตัดบทบาทให้หายสาบสูญจากละครไปเสียดื้อๆ

ทว่า “นันทนา วีระชน” ผู้เขียนบท (ในนามปากกา “เกล้าเกลศ”) กลับดึงพระราหูให้หวนมามีบทบาทสำคัญ 2 ประการ ในตอนจบของ “จันทร์ สุริยคาธ”

เมื่อสุริยคาธ-จันทคาธ ใช้ต้นยาวิเศษชุบชีวิตวิโยคพสุธา ตามข้อเรียกร้องของนางไม้ ผู้ต้องมนต์เสน่ห์ของยักษ์ ซึ่งจับกุมตัวบรรดาชายาของสองพี่น้องเอาไว้เป็นตัวประกัน เหตุการณ์ก็กลับมาวุ่นวายและไม่มีอะไรดีขึ้น

แก้วทิพยเนตรยังคงอยู่ในนัยน์ตาของวิโยคสพุธา ขณะที่สังคเทวี, ลีลาวดี (และพรหมจารี) ก็ยังถูกควบคุมตัวโดยยักษ์ผู้เพิ่งฟื้นคืนชีพ

สุริยคาธและจันทคาธจึงต้องคิดค้นอุบายพิเศษ ซึ่งใช้ยักษ์ (กึ่งเทพ) มาปราบยักษ์

ทั้งสองรอเวลาที่พระราหูออกมาไล่ล่าจันทคาธในคืนพระจันทร์เต็มดวง แล้วยุให้เทวดาในร่างยักษ์ไปสู้กับวิโยคพสุธา

สุดท้าย อดีตทวารบาลสวรรค์ก็ถูกปราบลงอย่างราบคาบด้วยฤทธิ์เดชของพระราหู ส่วนแก้วทิพยเนตรก็ตกมาอยู่ในมือของอดีตเทพบุตรสองพี่น้อง

เป็นอันว่าพระราหูปฏิบัติภารกิจแรกของตนเองสำเร็จเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์

ณ จุดนี้ ขอพักเรื่องราวภารกิจของพระราหูเอาไว้ก่อน

เพราะหลังจากสุริยคาธ-จันทคาธ ได้แก้ววิเศษคืนมา พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคกลุ่มใหญ่ คือ บรรดา “เพื่อนมนุษย์” ผู้พยายามแก่งแย่งชิงเอาแก้วทิพยเนตรไปเป็นทรัพย์สมบัติหรือสัญลักษณ์แห่งการถือครองอำนาจของตนเอง

“อุปสรรค” กลุ่มนี้ มีทั้งโมหะและทาสา พ่อแม่ขอทานของสองพี่น้อง, สุทัศน์จักร เจ้าชายไร้บัลลังก์จากเมืองที่ถูกเผาทำลายอย่างอนุราชบุรี ซึ่งเป็นคู่แค้นของสุริยคาธ-จันทคาธ และเป็นสวามีเก่าของพรหมจารี, อำมาตย์เทพฤทธิ์และลูกชาย อดีตขุนนางเมืองกาสิกนคร (เมืองของลีลาวดี ชายาจันทคาธ) ซึ่งก่อรัฐประหารหวังยึดครองราชบังลังก์ แต่ก็พลาดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า

รวมถึงพรหมจารี ชายาอีกคนของสุริยคาธ

สุทัศน์จักร, อำมาตย์เทพฤทธิ์ และบริวารในเครือข่าย ต้องพบจุดจบเช่นเดียวกันกับพรหมจารี ซึ่งถูกแก้วทิพยเนตรเปล่งประกายทำลายชีวิตจนสิ้นซาก

โมหะ-ทาสา สองขอทานผู้ชอบก่นด่า ท้าทาย และทวงบุญคุณจากเทวดาบนสวรรค์ (ในฐานะที่ตนเองเป็นพ่อแม่ของสองเทพบุตร) ต้องประสบกับจุดจบที่แตกต่างจากพรรคพวกไปสักนิด เพราะทั้งคู่ถูกพระอินทร์เปล่งแสงวิเศษฟาดเปรี้ยงลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กระทั่งร่างแหลกระเบิด

อย่างไรก็ดี ทั้งหมดล้วนเป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้ละโมบโลภมากและปรารถนาไขว่คว้าอำนาจจนเกินตัว พวกเขาและเธอจึงต้องพบพานจุดจบอันน่าอเนจอนาถในท้ายที่สุด

จันทคาธ ตลอดจนสุริยคาธ ไม่สามารถช่วยเหลือ “เพื่อนมนุษย์” กลุ่มนี้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เพราะนี่คือเรื่องเล่าในแบบจักรๆ วงศ์ๆ ที่ขับเน้นฤทธานุภาพของเทวดา มิใช่เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในชาดก

ตอนอวสานของ “จันทร์ สุริยคาธ” ได้ฉายภาพของอำนาจวิเศษจากสวรรค์ (ไม่ว่าจะในรูปแก้วทิพยเนตรและฤทธิ์เดชขององค์อินทร์) ที่ค่อยๆ ชำระล้างเสี้ยนหนาม หรือปัจจัยแห่งความไร้ระเบียบทั้งหลาย จนตายเรียบ และไม่อาจฟื้นคืนชีวิต (ทั้งๆ ที่ “การฟื้นคืนชีพ” คือหนึ่งในธีมสำคัญ ซึ่งดำรงอยู่มาตั้งแต่ต้นจนเกือบจบของละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องนี้)

ทั้งนี้ ก็เพื่อฟื้นฟูระบอบ/ระเบียบอำนาจดั้งเดิมให้กลับคืนมาแข็งแกร่งอีกคำรบ

ในกระบวนการฟื้นฟูระบอบ/ระเบียบอำนาจดังกล่าว เทวดาเกเรก็กลับกลายมาเป็นเทวดาฝ่ายดีคอยช่วยเหลือพระเอก (หางที่งอกจากตูดจึงหดหายไป พร้อมๆ กับอิทธิฤทธิ์ที่หวนกลับคืนมา) นางไม้ที่หลุดพ้นจากมนต์ครอบงำของยักษ์ตัวร้ายก็กลับคืนเข้าไปสิงสถิตในที่ที่ตนควรอยู่ คือ ต้นไม้ใหญ่

ด้านเทพบุตร-เทพธิดา ที่จุติลงมายังโลกมนุษย์ ก็สามารถนำแก้ววิเศษไปคืนสรวงสวรรค์ได้สำเร็จ หลังจากนั้น ทั้งหมดจึงได้ครองเมือง ครองรัก มีลูก กันอย่างเปี่ยมสุข

ส่วนองค์เทวราชก็ทรงแย้มสรวลเป็นครั้งแรก เมื่อได้รับแก้วทิพยเนตรกลับคืนและสามารถมองเห็นความเป็นไปในสามโลกอีกครั้ง (แต่รอยยิ้มของพระอินทร์ก็เกิดขึ้นพร้อมกับสภาวะที่เสียงหัวร่อท้าทายอำนาจของพระองค์ได้ถูกหรี่ระดับความดังจนเงียบหงอยลงไป)

ดังนั้น โครงสร้างอำนาจแบบเดิมๆ ในโลกของจันทคาธและสุริยคาธ จึงกลับมาทำงานเป็นปกติ เมื่อสรรพชีวิตที่เหลือรอด ต่างปฏิบัติ “หน้าที่” ของตนเองอย่างมีวินัย ในฐานะกลไกส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจทั้งระบบ

ดังที่ สุริยคาธและจันทคาธ พูดย้ำถึงคำว่า “หน้าที่” อยู่หลายรอบมากในตอนอวสานของละคร กระทั่งทั้งคู่ไม่ลังเลที่จะปล่อยให้พ่อแม่ของตนเองถึงแก่ชีวิต เพราะความตายดังกล่าวได้ช่วยให้สองพี่น้องสามารถปฏิบัติ “หน้าที่” ของตนเอง คือ การนำแก้วทิพยเนตรไปถวายคืนสวรรค์ อย่างสำเร็จลุล่วง

เมื่อ “the empire strikes back” อย่างเป็นระบบเช่นนี้ “โครงสร้าง-การหน้าที่” ซึ่งช่วยค้ำจุนระบอบ/ระเบียบอำนาจแบบเก่า ก็คล้ายจะยิ่งมั่นคงขึ้นเป็นทวีคูณ

อย่างไรก็ตาม น่าตั้งคำถามว่า “โครงสร้าง-การหน้าที่” ของสังคมใดๆ ก็ตาม จะ “แน่นิ่ง-คงเดิม” ได้ขนาดนั้นเชียวหรือ?

ภารกิจประการที่สองของพระราหูในตอนจบของ “จันทร์ สุริยคาธ” อาจให้คำตอบต่อคำถามข้อนี้ได้

ในฉากอวสาน ผู้เขียนบทและผู้กำกับละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องนี้ ได้ทิ้งเงื่อนปมให้คนดูนำกลับไปขบคิดอย่างน่าสนใจ

นั่นคือ แม้สุริยคาธ-จันทคาธ จะนำแก้ววิเศษไปคืนสวรรค์ และได้ครองเมืองเป็นกษัตริย์แล้ว ทว่าพระราหูกลับยังคงปฏิบัติหน้าที่ดั้งเดิมของตนเองโดยไม่ยอมหยุดหย่อน ภารกิจที่ว่า ก็ได้แก่ การไล่อมจันทคาธในคืนพระจันทร์เต็มดวง

ด้านหนึ่ง ภารกิจประการนี้ของพระราหู อาจช่วยตอกย้ำอย่างหนักแน่นว่า สรรพสิ่งล้วนต่างต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองไปเรื่อยๆ ในโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจแบบเดิมๆ อันปราศจากพลวัตความเปลี่ยนแปลงใดๆ

แต่อีกด้านหนึ่ง พฤติการณ์ของพระราหูก็ถูกกำหนดโดยวิถีวงโคจรของดวงจันทร์ ที่ย่อมมีทั้งวันพระจันทร์เต็มดวง และวันเดือนมืด

โดยนัยยะเช่นนี้ ความสัมพันธ์ทางอำนาจในจักรวาลวิทยาของจันทคาธและสุริยคาธ จึงอาจมีทั้งวันแห่งการเฉลิมฉลองและการเปล่งเสียงหัวเราะ (เยาะอำนาจ) ของรากหญ้าสามัญชน

และวันที่ความเคร่งเครียดของอาชญาสิทธิ์สวรรค์ (ซึ่งอาจปรากฏผ่านรอยยิ้มแห่งชัยชนะของผู้ถือครองอำนาจ) จะคืบคลานเข้ามาปกคลุมโลก

บทสรุปของละครจักรๆ วงศ์ๆ “จันทร์ สุริยคาธ” จึงไม่แปลกใหม่ เพราะคนดูยังคงได้ยินเสียงแห่งอำนาจอันเงียบสงัดอย่างกระจ่างชัด เป็นเสียงเงียบอันสะท้อนความหวาดกลัวของผู้คน ที่ดังกระทบโสตประสาทของพวกเขาและเธอมาเที่ยวแล้วเที่ยวเล่า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (เข้าทำนอง “โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง”)

อย่างไรก็ดี ทิวทัศน์รายทางของละครเรื่องนี้ได้ช่วยเปิดเปลือยให้คนดูมองเห็นกระบวนการต่อต้านอำนาจนำ รวมทั้งวิถีที่อำนาจนำจะตั้งหลัก แล้วซัด/ครอบงำกระบวนการต่อต้านเหล่านั้นกลับอย่างหมดจด

แต่เมื่อวงโคจรของดวงจันทร์มิได้เปิดเผยแต่เพียงรอยยิ้มแห่งชัยชนะขององค์เทวราชบนสวรรค์ สองหญ้าแสบอย่าง “หญ้าเขียวขจี” และ “หญ้าแดงรวี” จึงอาจหวนกลับมาเปล่งเสียงหัวเราะเยาะใส่ผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจในทางที่ผิด ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

บทบาทของสองหญ้าแสบอาจรางเลือนไป เมื่อละคร “จันทร์ สุริยคาธ” พลิกผันโครงเรื่องเข้าสู่จารีต “เทวดาปราบยักษ์”

ทว่ารากหญ้าเหล่านี้ยังไม่ตาย พวกเขา/เธอเพียงแค่เร้นกายอยู่ท่ามกลางคืนเดือนมืดเท่านั้นเอง

ตัวตลกในละครจักรๆ วงศ์ๆ

“ยักษ์” ใน “แก้วหน้าม้า” และละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องอื่นๆ

มติชนสุดสัปดาห์ 14-20 สิงหาคม 2558

หลายสัปดาห์ก่อน มีข่าวคราวเกี่ยวกับชะตากรรมทางการเมืองของ คุณพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ด้วยความระลึกถึงชีวิตนักแสดงของ “เด็จพี่” ผมจึงคลิกเข้าเว็บไซต์ยูทูบ แล้วเสิร์ชหาผลงานการแสดงเก่าๆ ของแกมานั่งชม

เสิร์ชไปเสิร์ชมา ก็เจอคลิปเปิดเรื่องของละครจักรๆ วงศ์ๆ ฟอร์มใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2542 เรื่อง “เทพศิลป์ อินทรจักร” ซึ่งหลายคนที่เคยดู ย่อมตระหนักได้ว่า นี่เป็น “รามเกียรติ์” ในระดับ “ย่อสเกล” หรือเป็นการพยายามแปร “วัฒนธรรมหลวง” อย่าง “โขน” ให้กลายมาเป็น “วัฒนธรรมราษฎร์/มวลชน” ในรูปของละครจักรๆ วงศ์ๆ ทางโทรทัศน์

ฉากเปิดเรื่องของ “เทพศิลป์ อินทรจักร” เริ่มต้นขึ้นเมื่อ “ท้าวจตุรพักตร์” ผู้เปี่ยมฤทธิ์ และสมุน พากันไปไล่ทำร้าย ทำลาย สั่งสอนบรรดาเทวดา-นางฟ้า ที่ชอบนินทาพญายักษ์สี่หน้า

ครั้นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างเทวดากับยักษ์ลุกลามหนักขึ้นเรื่อยๆ “พระสยมภูวญาณ” ผู้เป็นใหญ่ จึงเรียกท้าวจตุรพักตร์ ขึ้นไปเข้าเฝ้า

ฉากการปะทะคารมระหว่างพระสยมภูวญาณ (พร้อมพงศ์) กับท้าวจตุรพักตร์ (ดามพ์ ดัสกร) อันถือเป็นบทสนทนาที่ “น่าสนใจมาก” บทหนึ่ง ของประวัติศาสตร์ละครโทรทัศน์จักรๆ วงศ์ๆ ไทย มีเนื้อหาดังนี้

พระสยมภูวญาณ : ดูท่านไม่ได้ขึ้นมาหาเราซะหลายวัน เจ็บไข้ไม่สบายไปหรืออย่างไร?

ท้าวจตุรพักตร์ : ข้าพระองค์แข็งแรงและมีความสุขดี ไม่มีเป็นอะไรง่ายๆ หรอกพระเจ้าค่ะ ว่าแต่ที่มีพระประสงค์ให้ข้าพระองค์มาเข้าเฝ้าในวันนี้ คงจะเป็นเพราะไอ้พวกเทวดาขี้ขลาดพวกนี้มาทูลฟ้องกระมัง?

พระอินทร์ (ที่ยืนฟังการเจรจาอยู่ด้วย) : ท้าวจตุรพักตร์ท่านจะพูดจาอะไร ก็ขอให้สำรวม รู้จักกาลเทศะซะบ้าง ท่านอย่าลืมว่า ท่านอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระสยมภูวญาณผู้เป็นใหญ่

ท้าวจตุรพักตร์ : หุบปาก!

พระสยมภูวญาณ : แล้วท่านรู้ตัวรึเปล่า? ว่าทำผิดคิดร้ายอะไรพวกเขา พวกเขาถึงมาฟ้องเรา

ท้าวจตุรพักตร์ : พวกมันชอบนินทาว่าร้ายข้าไม่เว้นแต่ละวัน ต้องสั่งสอนซะบ้าง จะได้เข็ดหลาบ

พระสยมภูวญาณ : เท่าที่เรารู้ ท่านไม่ได้ตั้งใจสั่งสอนพวกเขา แต่ท่านจงใจทำร้ายพวกเขา จนเจ็บตายกันมากมาย

ท้าวจตุรพักตร์ : ไม่ยุติธรรม! พระองค์ทรงมีอคติต่อพวกยักษ์ตลอดมา เทวดาทำอะไรก็ไม่ผิด แต่พอยักษ์ทำบ้าง กลับถูกตำหนิติเตียน ทำไมข้าพระองค์จะไม่รู้ว่าทรงเข้าข้างพวกเทวดา ในเมื่อลำเอียงจนเห็นได้ชัดอย่างนี้ ก็เลิกเคารพ เลิกนับถือ กันซะที ต่อไปนี้ข้าจะไม่กลัวไม่เกรงใครหน้าไหนทั้งนั้น

พระสยมภูวญาณ : ไอ้ยักษ์อันธพาล! เราอุตส่าห์ตักเตือนเจ้าแต่โดยดี เจ้าอย่ามาพูดจาข่มขู่เรา อย่าอวดในอิทธิฤทธิ์นักเลย เมื่อเจ้าลำพองในอิทธิฤทธิ์นัก เราขอสาปให้เจ้าและวงศ์วานยักษ์อันธพาลของเจ้าทั้งปวง ต้องตายในน้ำมือของมนุษย์ ในเวลาไม่นานต่อจากนี้ไป

บทสนทนาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า “ยักษ์” ฝ่ายหนึ่ง กับ “เทวดา” และ “มนุษย์” อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้ เมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้ จึงต้องมีเทวดาอวตารลงไปเป็นมนุษย์เพื่อปราบยักษ์

และนี่ก็คือจุดกำเนิดเรื่องราวทั้งหมดของ “เทพศิลป์ อินทรจักร”

กลับมาที่ปี พ.ศ.2558 ละครจักรๆ วงศ์ๆ ฮ็อตฮิตเรื่องปัจจุบัน อย่าง “แก้วหน้าม้า” ก็มีตัวละครเป็น “ยักษ์” เช่นกัน

ทว่า “ยักษ์” ใน “แก้วหน้าม้า” กลับไม่ได้มีฤทธิ์เดชสูงส่งมากนัก ทั้งยังมีบทบาทคล้ายๆ ตัวตลกเสียด้วยซ้ำไป

ยักษ์หนุ่มอย่าง “ท้าวกายฆาต” ก็พลาดท่าเสียที ถูก “พี่อีโต้วิเศษ” ของแก้วหน้าม้า ตัดทั้งนิ้วและเขี้ยว ขณะที่ยักษ์แก่อย่าง “ท้าวพาลราช” ก็เคยแข่งว่าวแพ้ “พระปิ่นทอง” ผู้เป็นมนุษย์

ที่น่าสนใจกว่านั้น คือ ท้าวพาลราชมีลูกสาวเป็นนางยักษ์อยู่สองคน ชื่อ “สร้อยสุวรรณ” และ “จันทร์สุดา” ซึ่งถูกแม่ (ผู้เป็นยักษ์เช่นกัน) เลี้ยงดูขึ้นมาอย่างมนุษย์ แถมทั้งคู่ยังไม่เคยกินเนื้อสัตว์และเนื้อคน เฉกเช่นยักษ์ทั่วๆ ไป

ที่สำคัญ พวกนางยังหลงรักมนุษย์อย่างพระปิ่นทอง สวนทางกับความประสงค์ของผู้เป็นพ่อ ที่พยายามบีบบังคับให้ลูกสาวทั้งสองแต่งงานกับท้าวกายฆาต ซึ่งเป็นยักษ์ด้วยกัน

ในที่สุด สร้อยสุวรรณ จันทร์สุดา และพระพี่เลี้ยง จึงพยายามหลบหนีออกจากเมืองยักษ์ แต่ภารกิจดังกล่าวกลับต้องล้มเหลวลง เมื่อทั้งหมดถูกท้าวกายฆาตจับกุมตัวเอาไว้ได้

ณ ท้องพระโรง ท้าวพาลราชบริภาษใส่ลูกสาวที่เพิ่งถูกจับตัวได้อย่างหนักหน่วงรุนแรง นำไปสู่บทสนทนาที่น่าสนใจอีกหนึ่งบท

ท้าวพาลราช : เจ้ามีพ่อเป็นยักษ์ มีแม่เป็นยักษ์ ถ้าไม่มีผัวเป็นยักษ์ แล้วเจ้าจะมีผัวเป็นมนุษย์อย่างงั้นเหรอ!!! ว่าไง???

สร้อยสุวรรณ : เพคะ หม่อมฉันจะมีพระสวามีเป็นมนุษย์

ท้าวพาลราช : เฮอะ! นังสร้อยสุวรรณ (จากนั้น ท้าวพาลราชเงื้อมือจะตบหน้าสร้อยสุวรรณ ก่อนที่จันทร์สุดาจะเอาร่างเข้ามาขวาง)

จันทร์สุดา : อย่าเพคะ หม่อมฉันด้วย ถ้าไม่ได้อภิเษกกับพระปิ่นทอง หม่อมฉันจะไม่อภิเษกกับใครเด็ดขาด

จากบทสนทนาและโครงเรื่องทั้งหมด สร้อยสุวรรณ-จันทร์สุดา จึงเป็น “ยักษ์” (ทางกายภาพ) ที่ไม่ได้อยากจะเป็น “ยักษ์” (ในทางวิถีการดำเนินชีวิต/วัฒนธรรม) แต่เป็น “ยักษ์” ที่อยากใช้ชีวิตร่วมกันกับ “มนุษย์” เหมือนดังที่ “คนหน้าม้า” สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ “มนุษย์ปกติ” ได้

พล็อตเรื่องเช่นนี้มิใช่สิ่งแปลกใหม่หรือแปลกปลอมสำหรับละครจักรๆ วงศ์ๆ เพราะ “ยอพระกลิ่น” เวอร์ชั่นล่าสุด ที่ออกฉายก่อนหน้า “แก้วหน้าม้า (2558)” ก็มีตัวละครเจ้าชายเมืองมนุษย์ที่ได้เสียกับธิดาเมืองยักษ์ จนมีลูกเต้าด้วยกัน และสามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ถ้าจำไม่ผิด แม้แต่ใน “เทพศิลป์ อินทรจักร” ซึ่ง “ยักษ์อันธพาล” ถูกปราบจนเกือบสิ้นวงศ์ ก็ยังมีธิดาของท้าวจตุรพักตร์ ที่ได้ครองรักกับพระรองอย่าง “อินทรจักร”

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ “แก้วหน้าม้า” ฉบับล่าสุด ทำได้เหนือกว่าละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องก่อนๆ คือ การเปิดโอกาสให้ตัวละครผู้เป็น “ยักษ์” ได้ป่าวประกาศเจตจำนงแห่ง “การไม่อยากเป็นยักษ์” ของตน ออกมาอย่างหนักแน่นชัดเจน ผ่านบทสนทนาอันเกรี้ยวกราด เถรตรง โดนใจผู้ชมจำนวนมาก

จากจุดเปิดเรื่องของละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องหนึ่ง เมื่อ 16 ปีก่อน มาถึง ตำแหน่งแห่งที่ของตัวละคร “ยักษ์” ในละครประเภทเดียวกัน ยุคปัจจุบัน

ผู้ชมคงได้มองเห็นถึงความคลี่คลายบางประการ อันถูกสื่อแสดงผ่านความปรารถนาของตัวละคร “ยักษ์” ซึ่งไม่ต้องการให้อัตลักษณ์ของตนและวงศ์วาน กลายสถานะเป็น “กรงศักดิ์สิทธิ์” ที่คอยกักขัง หน่วงเหนี่ยว ฉุดรั้ง ความใฝ่ฝันในการก้าวข้ามไปให้พ้นลักษณะเฉพาะหรือข้อจำกัดเชิงเผ่าพันธุ์/ชาติพันธุ์ของตนเอง

คำประกาศสงครามระหว่างพระสยมภูวญาณกับท้าวจตุรพักตร์ จึงเริ่มกลายเป็นปมปัญหาแบบโบราณของละครจักรๆ วงศ์ๆ ยุคเก่า ที่แลดูล้าสมัย หากพิจารณาผ่านกรอบของละครจักรๆ วงศ์ๆ ยุคใหม่ ที่ “ยักษ์” มิได้ปรารถนาจะอยู่ขั้วตรงกันข้ามกับ “เทวดา” และ “มนุษย์”

นี่คือเจตจำนงใหม่ของ “อดีตเหล่าร้าย” ซึ่งตั้งเข็มมุ่งเอาไว้ว่า ทุกๆ ฝ่ายไม่จำเป็นต้องพลัดตกลงไปในกับดักของ “อภิมหาเรื่องเล่า” เดิมๆ ที่คอยขีดเส้นชักใยให้พวกเขาฟาดฟันทำลายล้างกัน จนวอดวายไปข้างหนึ่ง

น่าเสียดาย ที่เรายังไม่ได้ยินเจตจำนงอันชัดเจนแบบเดียวกัน จากปากของตัวละครฝ่ายเทวดา