Skip to content

Tag: ภาพยนตร์สั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอดเยี่ยม

หนังสั้นไทยสะท้อนปัญหาวิกฤตอัตลักษณ์ของเด็กสาวมุสลิม คว้ารางวัลใหญ่ที่สิงคโปร์