Chungking Express: บางเราในนคร (20 กว่าปีต่อมา)

Chungking Express: บางเราในนคร บางเราในนคร โดย ไม้หนึ่ง ก.กุนที อยู่ไกลกันนั้นหรือ?ลมก็อาจกระพือถึงโบกไปพร้อมคำนึงระหว่างเรา ระหว่างเรายามใกล้กันนั้นหรือ?คุไฟฮือขึ้นแผดเผาริกลน และ รุมเร้ากันและกัน กันและกันเปลวไฟแห่งเราหรือ?อาจโหมฮือช่วงสั้นๆสถานที่และคืนวันจะผันพลัดเราพรากไกลด้วยสองเรานี้หรือ?ถือจาริกในเมืองใหญ่ดุ่มมาและดุ่มไปตามนาฏกรรมชาวนครคืนวันในเมืองหรือ?คืออีกไฟกรุ่นสุมขอนลนเราระทวยอ่อนและปิ้งเราแข็งกร้านเกรียม สมัยเรียน ม.6 ตอน พ.ศ.2542 อาจารย์ที่สอนวิชาสังคมเสริม มอบหมายให้ผมและเพื่อนๆ ไปเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์มาคนละหนึ่งเรื่อง ผมเลือกเขียนถึงหนังเรื่อง “Chungking Express” ของ “หว่องกาไว” โดยตั้งชื่อบทวิจารณ์ของตนเองว่า “Chungking Express: บางเราในนคร” ผมจดจำเนื้อหาในงานเขียนชิ้นนั้นไม่ได้แล้ว จำได้รางๆ…