Peter Bondanella นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์อิตาเลียน เสียชีวิต

Peter Bondanella ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ, ภาพยนตร์ศึกษา และอิตาเลียนศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยอินเดียนา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในวัย 74 ปี

สำหรับวงการภาพยนตร์ศึกษา งานชิ้นสำคัญของ Bondanella คือ Italian Cinema: From Neorealism to the Present ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกสุดเมื่อปี 1983 ก่อนจะมีหนังสือฉบับปรับปรุงในชื่อ A History of Italian Cinema ออกมาในปี 2010

ครั้งหนึ่ง Bondanella เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า

“แน่นอน มันเป็นเรื่องดีถ้าคุณจะใช้ทฤษฎี แต่ขณะเดียวกัน คุณก็ต้องอ่านตัวบทหรือชมภาพยนตร์โดยคำนึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์และสุนทรียะที่ถูกต้องด้วย

“เป้าหมายของผมคือการสอนนักเรียนให้รู้สึกซาบซึ้งอย่างถึงแก่นกับบางสิ่งที่ผิดแผกแตกต่างจากพวกเขา ผมต้องการกระตุ้นให้พวกเขาสนใจในบางสิ่ง ซึ่งพวกเขาอาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากและชวนสับสนเมื่อแรกเริ่มทำความรู้จัก

“ผมไม่คิดว่าเราจะสานต่อเป้าหมายเช่นนี้ได้สำเร็จด้วยทฤษฎีทางวัฒนธรรมเพียงองค์ประกอบเดียว แต่มันยังต้องพึ่งพาสิ่งที่อาจจะฟังดูเชยๆ สักหน่อย อย่างปัจจัยเรื่องสุนทรียศาสตร์และรูปแบบของงานศิลปะ โดยยังไม่ต้องระบุถึงเรื่องรสนิยม

“ผมคิดว่าการบ่มเพาะรสนิยมให้แก่ผู้คนในทุกวันนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมบริโภคในยุคสมัยของเราได้ก้าวขึ้นมามีน้ำหนักเท่าเทียมกับรสนิยมทางศิลปะ

“จนส่งผลให้ภาวะการรับรู้เกี่ยวกับงานศิลปะและวรรณกรรมที่ไม่ใช่กระแสหลักและทำความเข้าใจไม่ได้ง่ายๆ ของพวกเรา มีความด้านชามากขึ้น”

ที่มา

http://filmstudiesforfree.blogspot.com/2017/06/a-sweet-life-in-italian-cinema-in.html

https://acis.org.au/2017/06/05/addio-a-peter-bondanella-1943-2017/#more-11155

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.