“พ่อ-ลูก-เมตตา-กตัญญูกตเวทิตา” บทสนทนาชวนขบคิดใน “สี่ยอดกุมาร”

ละครจักรๆ วงศ์ๆ “สี่ยอดกุมาร” ตอนที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 มีบทสนทนาแฝงนัยยะน่าสนใจอยู่ช่วงหนึ่ง

บทสนทนาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก “ท้าวกกขนาก” พญายักษ์แห่งเมืองกกขนากเชิงผา ถูกองค์เหนือหัว “จุลนีย์” แห่งนนทจักร แผลงศรใส่ จนจวนจะขาดใจตาย

ร่างท้าวกกขนากกระเด็นตกลงไปตรงเบื้องหน้า “โสมสุภางค์เทวี” อดีตมเหสีของพญายักษ์ ที่หนีมาถือศีลกลางป่าเขา

แล้วบทสนทนาจึงเริ่มต้นขึ้น

ท้าวกกขนาก : ไยข้าจึงมีกรรมนัก มีลูกก็ไร้สิ้นกตัญญูต่อข้า พวกนางทำให้ข้าเสียใจ เช่นที่เจ้าทำ โสมสุภางค์เทวี ข้ามีเวรรับมาแต่ชาติปางก่อน

(องค์เหนือหัวจุลนีย์เดินเข้ามายังเบื้องหลัง โดยท้าวกกขนากไม่ทันรู้ตัว)

ท้าวกกขนากกล่าวต่อ : ผิดกับเหนือหัวจุลนีย์แห่งนนทจักร พระองค์ทรงมีโอรสและธิดาร่วมอุทรเดียวกัน แต่ลูกขององค์จุลนีย์มีกตัญญูกตเวทิตาเป็นที่ตั้ง แต่ไยลูกของข้าจึงไม่มี พวกนางมีเลือดของเจ้ามากกว่าเลือดของข้าในกายนาง พวกนางจึงทรยศต่อข้า เช่นเดียวกับเจ้า

โสมสุภางค์เทวี : หากพระองค์ปรารถนาจะได้รับกตัญญูกตเวทิตาจากลูก ก็ต้องปฏิบัติองค์เองเป็นตัวอย่างให้ปรากฏแก่ลูกๆ องค์เหนือหัวจุลนีย์ทรงทศพิธราชธรรม ทรงมีพระเมตตาเป็นบารมีคุณอันสูง ซ้ำยังถวายการดูแลพระมารดาอย่างหาที่สุดมิได้ แล้วพระองค์ล่ะ เพียงแค่พระองค์ประทานเมตตาแก่ลูกๆ พวกนางก็จะไม่หนีไปไหน แต่ถึงตอนนี้ มันสายเสียแล้ว

ท้าวกกขนาก : โสมสุภางค์เทวี!

องค์เหนือหัวจุลนีย์ : ใช่ ถึงยามนี้จะสายไปแล้ว แต่ข้าก็ไม่ปรารถนาที่จะเข่นฆ่าท้าวกกขนากเลย ด้วยข้าให้สัตย์กับพระมเหสีโสมสุภางค์เทวี แต่เพราะพระองค์จะเข่นฆ่าลูกของตัวเอง ข้าจึงจำเป็นต้องปกป้องชีวิตพวกนาง

ท้าวกกขนาก : องค์เหนือหัวจุลนีย์!

องค์เหนือหัวจุลนีย์ : กตัญญูกตเวทิตานั้นย่อมอยู่ในหัวใจของลูกๆ ทุกคน แต่เมตตาอันเป็นวิสัยของมนุษย์และสัตว์ก็ต้องอยู่ในหัวใจของมนุษย์และสัตว์นั้นเท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม้แต่ยักษ์เช่นท่าน

ท้าวกกขนาก : ข้ารู้ จุลนีย์ ข้าเข้าใจแล้ว

แล้วท้าวกกขนากก็สิ้นใจตาย

(บทสนทนาที่กล่าวถึง อยู่ในนาทีที่ 7.36-13.25 ของคลิปนี้)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.